Privacy

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PENTRU VISITATORII SITE-ULUI 

DE CE ACEST NOTIFICARE

Această pagină descrie modul de gestionare a site-ului cu referire la prelucrarea datelor personale ale vizitatorilor care îl consultă. Caccia Passione Srl, în conformitate cu Decretul legislativ 196/2003 (denumit în continuare „Codul de confidențialitate”) și Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare „GDPR”), își propune să garanteze confidențialitatea și securitatea datelor personale ale fiecărui vizitator în conformitate cu prevederile prezentei Informații. Aceste informații sunt destinate ca informații în temeiul art. 13 din Codul de confidențialitate și art. 13 și 14 din GDPR. Aceasta este o informație care este furnizată și în temeiul art. 13 din Decretul legislativ nr. 196/2003, Cod privind protectia datelor cu caracter personal, celor care interactioneaza cu serviciile web, accesibile electronic de la adresa: https://www.cacciapassione.com . Informațiile sunt furnizate doar pentru site-ul de acces și nu și pentru alte site-uri web care pot fi consultate de utilizator prin link-uri. Informația se bazează și pe Recomandarea nr. 2/2001 că autoritățile europene pentru protecția datelor cu caracter personal, reunite în Grupul instituit prin art. 29 din directiva nr. 95/46/CE, adoptată la 17 mai 2001 pentru a identifica unele cerințe minime pentru colectarea datelor cu caracter personal online și, în special, metodele, momentul și natura informațiilor pe care operatorii de date trebuie să le furnizeze utilizatorilor atunci când se conectează la pagini web, indiferent de scopul link-ului.
LOCUL PRELUCRĂRII DATELOR
Tratamentele legate de serviciile web ale acestui site sunt efectuate numai de personal tehnic însărcinat cu prelucrarea, sau de persoane însărcinate cu operațiuni ocazionale de întreținere. Nu sunt comunicate sau diseminate date provenite din serviciul web. Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii care depun cereri de trimitere si publicare a materialelor informative, fotografii, videoclipuri, povestiri, anunturi, forumuri, stiri, comunitati sau alt continut de pe site sunt folosite in exclusivitate in scopul realizarii serviciului sau prestarii solicitate de catre vizitatorului și sunt dezvăluite terților numai dacă acest lucru este necesar în acest scop.
TIPURI DE DATE PRELUCRATE
Date de navigație.
Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web dobândesc, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Este vorba de informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, dar care prin însăși natura lor ar putea, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. În această categorie de date sunt incluse adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele din notația Uniform Resource Identifier (URI) a resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru trimitere. solicitarea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (reușit, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și la mediul IT al utilizatorului. Aceste date sunt folosite exclusiv în scopul obținerii de informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia și sunt șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi folosite pentru constatarea răspunderii în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva site-ului: cu excepția acestei posibilități, datele de pe contactele web nu persistă mai mult de șapte zile. Date furnizate în mod voluntar de către utilizator. Trimiterea facultativa, explicita si voluntara de e-mail-uri la adresele indicate pe acest site atrage dupa sine obtinerea ulterioara a adresei expeditorului, necesara pentru a raspunde solicitarilor, precum si a oricaror alte date personale incluse in mesaj. Informații rezumative specifice vor fi raportate sau afișate progresiv pe paginile site-ului configurate pentru anumite servicii la cerere.
COOKIES
În acest sens, site-ul nu dobândește date personale ale utilizatorului. Cookie-urile nu sunt folosite pentru a transmite informații cu caracter personal, nici așa-numitele cookie-uri persistente de orice fel sau sisteme de urmărire a utilizatorilor. Utilizarea așa-numitelor cookie-uri de sesiune (care nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului și dispar la închiderea browserului) se limitează strict la transmiterea identificatorilor de sesiune (formați din numere aleatorii generate de server) necesare pentru a permite siguranța. și explorarea eficientă a sitului. Așa-numitele cookie-uri de sesiune utilizate pe acest site evită utilizarea altor tehnici informatice care pot prejudicia confidențialitatea navigării utilizatorilor și nu permit achiziționarea datelor personale de identificare ale utilizatorului.
DREPTUL DE A FURNIZA DATEI
În afară de cel specificat pentru datele de navigare, utilizatorul este liber să furnizeze datele personale cuprinse în formularele de solicitare sau indicate în contactele cu site-ul Caccia Passione pentru a solicita trimiterea de material informativ sau alte comunicări. Nefurnizarea acestora poate face imposibilă obținerea a ceea ce este solicitat.
METODA DE TRATARE
Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu instrumente automatizate pentru timpul strict necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate. Sunt respectate măsuri specifice de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat. Datele colectate vor fi prelucrate de Caccia Passione exclusiv cu metode si proceduri necesare pentru a va furniza serviciile solicitate de dumneavoastra, si, numai cu acordul dumneavoastra expres in momentul citirii acestor informatii si inregistrarii pe site, pentru a efectua analize statistice. , studii de piață și trimiterea de informații comerciale despre produsele și inițiativele promoționale ale Caccia Passione și ale sponsorilor săi terți. Datele nu vor fi dezvăluite dar pot fi comunicate, din nou în scopurile menționate mai sus, Societăților de Vânătoare de Pasiune, precum și companiilor care îndeplinesc sarcini tehnice sau organizatorice în numele nostru care sunt esențiale pentru furnizarea serviciilor solicitate. Mai mult, prin înregistrarea pe Site, și deci cu acordul dumneavoastră expres, astfel de date pot fi furnizate și altor companii care își desfășoară activitatea în domeniul editorial, financiar, asigurări auto, bunuri de larg consum, organizații umanitare și caritabile (din care puteți găsi lista contactând noi).la adresa [e-mail protejat] ) în aceleași scopuri indicate mai sus.
DREPTURILE PĂRȚILOR INTERESATE
Subiecții la care se referă datele cu caracter personal au dreptul în orice moment de a obține confirmarea existenței sau nu a acelorași date și de a cunoaște conținutul și originea acestora, de a verifica exactitatea sau de a solicita integrarea sau actualizarea sau rectificarea acestora (articolul 7 din Decretul legislativ nr. 196/2003). În temeiul aceluiași articol, se are dreptul de a solicita anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, precum și de a se opune în orice caz, din motive legitime, prelucrării acestora.
„PROPRIETARUL” TRATAMENTULUI
„Proprietarul” tratamentului lor este: Caccia Passione Srl

Sigur doriți să deblocați această postare?
Deblocați stânga: 0
Sigur doriți să vă dezabonați?