Legile vânătorii comunitare

Convenția privind zonele umede - Ramsar 2 februarie 1971
22/06/2011

Convenția privind zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat pentru păsările de apă și de mlaștină, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971.
DECIZIA COMISIEI din 7 decembrie 2004
23/06/2009

HOTĂRÂREA COMISIEI din 7 decembrie 2004 de stabilire, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică
DECIZIA COMISIEI din 13 ianuarie 2005
23/06/2009

HOTĂRÂREA COMISIEI din 13 ianuarie 2005 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică boreală
DECIZIA COMISIEI din 19 iulie 2006
23/06/2009

DECIZIA COMISIEI din 19 iulie 2006 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneană
REGULAMENTUL (CE) N. 1882/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
23/06/2009

REGULAMENTUL (CE) N. 1882/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2003 de aducere la Decizia 1999/468 a Consiliului, dispozițiile referitoare la comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor sale de executare prevăzute în acte. / CE sub rezerva procedurii prevăzute la articolul 251 din Tratatul CE.
Directiva 97.62.CE a Consiliului din 27 octombrie 1997
23/06/2009

Directiva Consiliului 97/62/CE din 27 octombrie 1997 de adaptare a Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și seminaturale și a florei și faunei sălbatice la progresul tehnic și științific.
DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43 / CEE din 21 mai 1992
23/06/2009

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și seminaturale și a florei și faunei sălbatice - Directiva Habitat.
Directiva Consiliului 91477-CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme
23/06/2009

Directiva Consiliului 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme.
Convenția pentru conservarea vieții sălbatice și a biotopurilor acesteia în Europa - Încheiată la Berna la 19 septembrie 1979
23/06/2009

Convenția pentru conservarea vieții sălbatice și a biotopurilor acesteia în Europa - Încheiată la Berna la 19 septembrie 1979 - Aprobată de Adunarea Federală la 11 decembrie 1980 Instrumente de ratificare depuse de Elveția la 12 martie 1981 Intrare în vigoare pentru Elveția la 1 iunie 1982.
MODIFICĂRI LA DIRECTIVA CONSILIULUI din 2 aprilie 1979
23/06/2009

MODIFICĂRI LA DIRECTIVA CONSILIULUI din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (79/409 / CEE).
DIRECTIVA CONSILIULUI din 2 aprilie 1979
23/06/2009

DIRECTIVA CONSILIULUI din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (79/409 / CEE).
Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatică
23/06/2009

Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatice pe cale de dispariție - încheiată la Washington la 3 martie 1973.
Convenția internațională pentru protecția păsărilor - Paris, 18 octombrie 1950
23/06/2009

Convenția internațională privind protecția păsărilor - Încheiată la Paris la 18 octombrie 1950 Aprobată de Adunarea Federală la 17 martie 1955 Ratificare depusă de Elveția la 26 octombrie 1955 Intrare în vigoare pentru Elveția la 17 ianuarie 1963.

Lasă un comentariu

Il tuo de e-mail indirizzo non SARA pubblicato. I Campi sono obbligatori contrassegnati *

Sigur doriți să deblocați această postare?
Deblocați stânga: 0
Sigur doriți să vă dezabonați?